Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης είναι:

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, με τίτλο “Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωση Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων” http://www.food.teithe.gr/spoudes/metaptichiako-programma

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, με τίτλο “ Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου” http://msc.it.teithe.gr

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, με τίτλο “Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη” http://www.diabetes.teithe.gr

Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, με τίτλο “Βιο-ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και θεραπεία ασθενειών”, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, της ΣΕΥΠ, με το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. http://biomedical-sciences.med.duth.gr

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, με τίτλο “Φροντίδα Αναπαραγωγικής Υγείας”, (ΦΕΚ 876/τ.Β΄/08-04-2014)

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με τίτλο “Χρηματοικονομική διοίκηση, λογιστική και πληροφοριακά Συστήματα” του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας http://acf.teithe.gr/msc/el/index.php

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με τίτλο, “Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων”, MBA, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας http://www.mba.teithe.gr

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Οργάνωση, Διοίκηση, και Θεραπευτικές Πρακτικές Μονάδων Ευεξίας και SPA” του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας και του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, του ΑΤΕΙ-Θ http://www.spa.teithe.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Διατροφή και Διαιτολογία”, του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.http://www.nutr.teithe.gr/index.php/metaptixiako/suntomi-parousiasi-pms

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής”, του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.http://agriculturaltechnology.teithe.gr/masters

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία” του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. http://nms-master.phys.teithe.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία” του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. http://www.pediphysio.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “τίτλο “Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών” του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας http://tourism-master.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “τίτλο “ Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων” του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της ΣΔΟ http://education-master.gr